Doe de postcodecheck

Glasvezel, ook voor u?

Update Werkzaamheden februari 2023

Schouwen

Het merendeel van de woningen is al geschouwd. Als uw woning al geschouwd had moeten zijn, maar is dit nog niet gebeurd. Neem dan contact met ons op.

Acantus en Groningerhuis

In het voortraject zijn er afspraken gemaakt met Acantus en Groningerhuis om al hun woningen te voorzien van een glasvezelaansluiting, wij willen u dan ook vriendelijk vragen om medewerking te verlenen. Er zal hierover binnenkort ook nog extra informatie uw kant opkomen.

VLAG-01 en BLW-01

In deze deelgebieden worden momenteel graafwerkzaamheden verricht. We zijn hier bezig met de cruciale voedingsroutes langs de provinciale wegen. Zodra deze gereed zijn zullen ook hier de huisaansluitingen gemaakt worden. De (aanvullende) vergunningen voor de werkzaamheden in Oudeschans zijn bijna binnen en hier zullen onze graaf- en boorwerkzaamheden onder toeziend oog van een archeoloog worden uitgevoerd.

WEDE-02 en BLW-02

In de gebieden WEDE-02 en BLW-02 zijn de werkzaamheden opgestart om de verbindingen naar de straatkasten te brengen om vervolgens de aanleg naar de woningen af te ronden.

WEDE-01 en MSK-01

In de gebieden WEDE-01 en MSK-01 zullen we naar verwachting in april gaan starten met de werkzaamheden.

BOUR-01

We zijn gestart met de voedingsroute naar Bourtange, we zullen in maart gaan starten met de aanleg in de vesting. De (aanvullende) vergunningen voor onze tracés, en afspraken rondom de werkzaamheden binnen de vesting zijn afgestemd met de belanghebbende partijen. Er zal hier gewerkt worden onder toezicht van een archeoloog en een gespecialiseerde stratenmaker zal het herstel gaan uitvoeren.

Planning

De gebieden APEL-01, ON-01, ON-02, SEL-01, SEL-02, SEL-03 en ALTVH-01 zijn inmiddels civieltechnisch gereed. De adressen die zich later hebben aangemeld, maar nog niet zijn aangesloten, zullen in de zogenaamde “veeg-ronde” worden meegenomen. Op de homepagina vindt u de planning. Dit is een richtlijn, we zullen u informeren zodra wij de werkzaamheden naar voren kunnen halen.